خدمات انجمن


IAGH

انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران (IAGH) در سال 1372 تاسيس شد و در حال حاضر بالغ بر 1680 عضو دارد. اين انجمن از بدو تاسيس به منظور ارتقاء سطح علمي پزشکان در رشته گوارش، اقدام به برگزاري جلسات علمي ماهانه با تکيه بر موضوعات و بيماري هاي شايع و مهم گوارش مي نمايد. همچنين با برگزاري سمينارها، کارگاه ها و کنگره هاي متعدد و با حضور دانشمندان و صاحب نظران داخلي و خارجي، زمينه مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارتقاء سطح علمي پزشکان را در رشته گوارش فراهم نموده است.

ICGH

اين انجمن، کنگره بين المللي بيماري هاي گوارش و کبد ايران(ICGH) را سالانه برگزار مي نمايد که يک سال در ميان برروي بيماري هاي گوارش و بيماري هاي کبد تکيه دارد. دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي، انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران را در برگزاري همايش هاي علمي ياري مي نمايند و بدينوسيله همه ساله شاهد برگزاري با شکوه و پربار کنگره گوارش خواهيم بود.

مجله گوارش

مجله گوارش از جمله مجلات علمی-پژوهشی است که از سال 1375 توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران منتشر می شود. مجله به صورت فصلنامه در زمینه بیماری های گوارش و کبد فعالیت می کند و مقالات علمی_پژوهشی اعم از مروری، پژوهشی، گزارش مورد و فتوکلینیک را به زبان انگلیسی و فارسی همراه با چکیده فارسی و انگلیسی برای هر مقاله جهت چاپ در نظر می گیرد. مقالات رسیده به دفتر مجله گوارش پس از گذارندن مراحل داوری در نهایت توسط شورای سردبیری نشریه تصمیم گیری نهایی و تعیین تکلیف می شوند. خوشبختانه مجله گوارش موفق به اخذ نمایه های معتبر بین المللی شده است که در ذیل آمده است

مجله گوارش خاور میانه

مجله گوارش خاور میانه ( Middle East Journal of Digestive Diseases ) از جمله مجلات با ارزش و پر محتوی در رشته گوارش و کبد در ایران است. نشریه علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی هر سه ماه یکبار منتشر می گردد و از مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. مقالات پژوهشی ، مقالات مروری، مقالات گزارش مورد، فتو کلینیک، و نامه به سردبیر از جمله مقالاتی هستند که قابل پذیرش در مجله جهت چاپ می باشد.همچنین موفق به اخذ برخی از نمایه های بین المللی و معتبر مجامع علمی دنیا گردیده است . خوشبختانه نشریه گوارش خاور میانه در سایت های زیر نمایه می باشد.