بایگانی مقالات

صفحه اصلی /  بایگانی مقالات
ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Fecal calprotectin and clinical disease activity index in ulcerative colitis
5.4 Diagnosis and monitoring
Faezeh Salamt, Mohamad Dadjou, Alireza Norouzi, HoneySadat Mirkarimi, Hamidreza Joshaghani, Sima Besharat, Taghi Amiriani

It has been shown that fecal calprotectin (FC) evaluates the mucosal inflammation better than clinical indices and serum markers. The aim of this study was to assess the FC in ulcerative colitis (UC) and a control group.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در شهر کرمان(جنوب شرق ایران) در سال های91 تا 93
5 .17 اختلالات عملکردی دستگاه گوارش
محمد مهدي حيات بخش عباسي, محمد جواد زاهدی, نیلوفر محمد باقری رفسنجانی, حسين صافي زاده, سارا شفیعی پور, افشین محمد باقری رفسنجانی

ارتقا سطح کیفیت زندگی هدف اصلی مداخلات درمانی در بیماری های مزمن است،که جهت انجام این مداخلات نیاز است که کیفیت زندگی بیماران بر اساس متغیرهای مختلف مشخص باشد.این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر در شهر کرمان انجام شد

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Non Alcoholic Fatty Liver Disease and Metabolic Syndrome as Predictors of Common Carotid Intima-Media Thickness and Carotid Plaque: A comparative analysis study
1.1 Epidemiology
Kamran Bagheri Lankarani, Behnam Honarvar

Metabolic syndrome (MetS) and Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) both have features that correlate them to atherosclerosis and cardiovascular disease. On the other hand MetS and NAFLD are associated with each other. However, not all cases of NAFLD have MetS and vice versa. This study was aimed to compare the association of these two entities with Common Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) and presence of Carotid Plaque.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.