پرداخت سفارش های باز

صفحه اصلی /  پرداخت سفارش های باز

جهت پرداخت سفارش ها لطفا کد ملی یا کد نظام پزشکی را وارد و بر روی جستجو کلیک نمایید

کد ملی :
کد نظام پزشکی :
عنوان مبلغ (ریال) تخفیف مبلغ نهایی تاریخ درخواست وضعیت حذف
مجموع
پرداخت