2018

 

مکان: سالن B- سالن همایش های بین المللی رازی- بزرگراه همت- تهران

 

کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های اندوسکوپی

جمعه 11 آبان ماه 1397 : ساعت 8:30- 7:00

 

رئیس: دکتر همایون زجاجی، تهران، ایران 

  • دکتر سلطانعلی فلاح، تهران، ایران
  • دکتر آناهیتا صادقی، تهران، ایران

 

ثبت نام
;